fbpx
Навивни пилоти - анкери М 1200mm

След три години опит и много успешни обекти, решихме, че е време, да приложим всички придобити знания.

Създадохме собствен ЗЕМЕН ВИНТ.

Защо се наложи да инвестираме в проучване, проектиране и производство на различен Земен Анкер?

 • Обекти с чакълести почви или направо скала. Завиването беше трудно, а понякога невъзможно

 • Обекти с отсечени дървета, но корените, останали под земята затрудняваха завиването на Земните Винтове.

 • Обекти, които изискваха по добри показатели на натиск и опън, но при запазване на цената.

  Нашият продукт нарекохме ЗЕМНИ ВИНТОВЕ С НАЗЪБЕНА СПИРАЛА.

Това е Земен Анкер, на който спиралата е по дебела и не е гладка, а назъбена, с режещи свойства.

Какви са предимствата на Назъбените Земни Винтове?

 • При завиване, се преодоляват по-добре „трудни“ почви – твърди, с по-дребни камъни, корени и др.

 • Изисква се по малък въртящ момент за завиване, което натоварва по-малко машините..

 • Тестовете с Назъбени Земни Винтове показват до 20 % по лесно проникване в почвата.

 • Постига се 25-30% по голяма якост на натиск и опън, поради по дебелата спирала (3 мм).

 • Спестява се време, а то е пари, защото са занижени изискванията към предварителното пробиване.

  Успяхме да запазим цената същата, както при обикновените Земни Винтове. Това ни прави уникални, като качество и цена.

  И щастливи, че се развиваме и успяваме да предоставим все по качествена услуга 🙂