fbpx

М 76х2100х3.5 мм

Земните винтове М76х2100х3.5 мм се прилагат при фундаменти на едноетажни и двуетажни сглобяеми къщи. Използват се и при терени с голяма денивелация, като се поставя Х укрепване

Можете да свалите:

Техническа документация

Сертификат за съответствие