fbpx
тераса с голяма денивелация на земни анкери и Х укрепване 5

Фундамент за тераса на земни винтове при голяма денивелация

Както знаете, голяма част от нашата красива Родина е с планински релеф и това има пряко отношение към спецификата на фундирането.

Известно е, че класическият железобетонен фундамент на терен с голяма денивелация е скъпо удоволствие. Необходими са повече изкопни работи, повече кофраж, желязо, бетон, хидроизолация труд, логистика, време и т.н.

Системата за фундаменти на земни винтове, която предлагаме, е прагматичния избор на фундамент при терени с денивелация, а така също и при трудно достъпни терени, където тежка техника е неприложима.
Фундамента на земни винтове при денивелация е по-евтин, по-бърз (обикновено 1 ден за къща до 100м2), по-екологичен и строителството на самата къща може да започне буквално същия ден.
Разполагаме с модулна система земни винтове, която позволява тяхното удължаване до необходимата дължина. Това, разбира се, изисква хоризонтални укрепвания, т.н. „хиксове“, за хоризонтални сили, като вятър, земетръс и др. Приложените фотографии, фундамент за тераса, много добре илюстрират изложеното по-горе. Обекта беше изпълнен за около 4 часа. Площа на терасате е 30 м2 ( 10 х3 м). Цената е 3456 лв. с ДДС. 
С удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси и коментари!
тераса с голяма денивелация на земни анкери и Х укрепване 6
тераса при голяма денивелация на земни винтове